Obec Bulhary
Dnes je neděle 7. března 2021 a svátek má Tomáš
Hlavní stránka > Aktuality > Uzavření mateřské školy

Uzavření mateřské školy

Datum: 23. 2. 2021

R O Z H O D N U T Í
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 67 odst. 1 a věcně příslušný dle § 82 odst. 2 písm. a) a písm. l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), rozhodla v řízení podle § 67 odst. 1 ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:
S účinností ode dne ústního vyhlášení tohoto rozhodnutí, tj. ode dne 23.02.2021 do odvolání
podrobuji
právnickou osobu –Mateřská škola Bulhary, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem č.p. 163, 691 89 Bulhary, IČO: 71004301 (dále také „účastník řízení“), protiepidemickému opatření v ohnisku nákazy infekčním onemocněním COVID-19 podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., spočívajícímu v uzavření mateřské školy na adrese č.p. 163, 691 89 Bulhary, jejichž činnost vykonává účastník řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Ke dni 23.02.2021 byla na KHS JmK nahlášena 1 osoba, u které bylo laboratorně potvrzeno infekční onemocnění COVID-19, kdy se jedná o pedagoga Mateřské školy Bulhary, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem č.p. 163, 691 89 Bulhary, IČO: 71004301.
Z důvodu významného kontaktu s infekčním onemocněním byla 21 dětem a 4 pedagogickým a provozním pracovníkům mateřské školy nařízena karanténa dle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb.
S ohledem na výše uvedenou situaci, kdy došlo k potvrzení výskytu onemocnění COVID-19 a nařízení karantény ve škole u více jak 30 % dětí a pedagogických a provozních pracovníků mateřské školy, přistoupila KHS JmK v souladu s Metodickým pokynem Hlavní hygieničky České republiky k jednotnému postupu KHS pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním COVID-19 ze dne 07.09.2020, č. j. MZDR 37484/2020-1/NH, k uzavření mateřské školy na adrese č.p. 163, 691 89 Bulhary.
Základní škola Bulhary, okres Břeclav
příspěvková organizace
IČO: 71004301
Č.p. 163
691 89 Bulhary
ID schránky: g22pe2c
Pokračování č. j. KHSJM 10273/2021/BV/HDM
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36
Strana 2 (celkem 2)
Protiepidemické opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 na území České republiky.
Hromadné vzdělávání představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.
Toto protiepidemické opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.
Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnu