Obec Bulhary
Dnes je úterý 20. dubna 2021 a svátek má Marcela
Hlavní stránka > Aktuality > Zápis dětí do MŠ BULHARY

Zápis dětí do MŠ BULHARY

Datum: 10. 4. 2014

Zápis dětí do MŠ BULHARY

Zápis dětí
do MŠ Bulhary, příspěvková organizace, proběhne
ve středu 14. 5. 2014 od 9.00 do 12.00 hod.
K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte a Váš občanský průkaz.
Do MŠ lze přijít k zápisu s dítětem, které k 31. 8. 2014 dovrší věku 3 let.
Žádost o přijetí dítěte do MŠ si vyzvedněte
od 28. 4. - 13. 5. 2014 v MŠ.

Rodiče se mohou seznámit s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole (na informační nástěnce v mateřské škole, na informační tabuli obce a na www.skolkabulhary.estranky.cz)


Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude sděleno do 15. dnů ode dne konání zápisu vyvěšením na vstupních dveřích do MŠ pod daným registračním číslem a na www str. MŠ. Na přijetí dítěte do MŠ není dle zákona č. 561/ 2004 Sb., právní nárok.

Mateřská škola Bulhary, příspěvková organizace, okres Břeclav,

Bulhary 163, 691 89

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy Bulhary, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) stanoví kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Volných míst na školní rok 2014/ 2015 je 7.

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti podle těchto stanovených kritérií:

1. přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle zákona č. 561/2004 Sb., § 34, odst. 4 (školský zákon), včetně dětí, které mají odklad školní docházky
20 bodů
2. přijímá se přednostně dítě, které má trvalé bydliště v obci Bulhary, současně také musí mít alespoň jeden zákonný zástupce dítěte trvalé bydliště v obci Bulhary
5 bodů
3. přijímá se dítě podle věku:

dítě narozeno od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 10 body

dítě narozeno od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 9 bodů

dítě narozeno od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 (které dosáhne nejpozději k 31. 8. 2014 3. let) 8 bodů

4. přijímá se dítě přihlášené na celodenní pobyt v mateřské škole 5 bodů

5. zaměstnanost obou rodičů (doložit potvrzením) 2 body

6. sourozenec, který se v mateřské škole Bulhary již vzdělává 2 body

7. děti narozené od 1. 9. 2011- 31. 12. 2011 (dosáhnou 3. let nejpozději 31. 12. 2014) 1 bod

Dítě je přijato na základě získání nejvyššího počtu bodů splněných kritérií 1-6.

Při stejném počtu získaných bodů je rozhodující dřívější datum narození dítěte.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je nutno dodržet podmínky stanovené v § 50 zákona č. 258/2000 Sb.

§ 50
Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Ředitelka MŠ může dle § 34, odst. 3 školského zákona stanovit zkušební pobyt dítěte v MŠ, jehož délka však nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, dle § 34, odst. 7 školského zákona, pokud to umožní volná kapacita MŠ.

Tato kritéria platí od 1. 4. 2014 Mgr. Žaneta Kudlíková, ředitelka MŠ Bulhary

Mateřská škola Bulhary, příspěvková organizace, okres Břeclav,

Bulhary 81, 691 89

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti podle stanovených kritérií.

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.)

Žádosti o přijetí dítěte si mohou rodiče vyzvedávat od 28. 4. 2014 v pracovní dny

v době provozu MŠ Bulhary (z důvodu organizace dne v MŠ nejlépe v době

od 7.00 – 9.00 hod nebo 14.30 – 16.00 hod).

Vyplněné žádosti odevzdají rodiče v den zápisu tj. 14. 5. 2014 v době od 8 až 12 hod.

K zápisu je nutné donést:

rodný list dítěte

žádost o přijetí

potvrzení od lékaře (je součástí žádosti o přijetí)

občanský průkaz zákonného zástupce

Upozornění: Pořadí příchozích rodičů při zápisu nemá vliv na přijetí dítěte do MŠ!

Rozhodující jsou kritéria přijímání dětí, která stanovuje ředitelka školy.

Na přijetí dítěte do MŠ není právní nárok, s výjimkou dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Řádný termín nástupu do MŠ je 1. 9. 2014. O přijetí dítěte v jiném než řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy pouze v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku.

V Bulharech dne 1. 4. 2014 Mgr. Žaneta Kudlíková, ředitelka MŠ