Obec Bulhary
Dnes je pondělí 17. května 2021 a svátek má Aneta
Hlavní stránka > Obecní úřad > Informace pro občany s evidovanou adresou trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny

Informace pro občany s evidovanou adresou trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny

Informace pro občany s evidovanou adresou trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny – Bulhary č.p. 88, 691 89
Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na podatelně Obecního úřadu Bulhary. Nejedná se v žádném případě o dopisy a zásilky, ale pouze o oznámení o uložení zásilky a výzvy, že si lze zásilku uloženou na ukládací poště Bulhary č.p. 262 nebo přímo u správního orgánu (u konkrétního odboru) vyzvednout. Informace o jednotlivých oznámeních a výzvách, je k dispozici na podatelně Obecního úřadu Bulhary. Vlastní zásilky budou uloženy po stanovenou dobu na ukládací poště Bulhary 262, kde si je příjemce s platným průkazem totožnosti může vyzvednout. Vyzvednout si zásilku může přímo na poště i bez toho, aby si na podatelně vyzvedával oznámení o uložení zásilky, nebo výzvu s poučením.
Poučení o uložení zásilky pro občany s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny.
Zásilku odeslanou Obecním úřadem Bulhary lze pro adresáta uložit u správního orgánu. Oznámení o uložení zásilky a výzva s poučením je uložena na podatelně Obecního úřadu Bulhary, a lze ji vyzvednout v úředních hodinách po celou dobu platnosti výzvy.
Pokud je zásilka doručována prostřednictvím České pošty, je pro adresáta uložena na České poště, s.p., v Bulharech č.p. 262.
Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode do dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.