Projekt Síla partnerství (Power of Partnership)

Spolufinancováno v rámci programu Evropská unie ,,Evropa pro občany

Účast: Projekt umožnil setkání 520 občanů, z nichž 400 pochází z obce Bulhary (Česko), 40 z obce Bodza (Slovensko), 40 z obce Bakonysárkány (Maďarsko) a 40 z obce Dabronc (Maďarsko).

Místo/data: Setkání se uskutečnilo v Bulharech (Česko) od 12/09/2014 do 14/09/2014.

Stručný popis:

Den 12/09/2014 byl věnován seznamování. Akce začala příchodem hostů a slavnostním otevřením o 17.30. V rámci otevření se účastníci dozvěděli o programu, o partnerských obcích a projektu samotném. Následovala přednáška o EU. V rámci přednášky přítomní získali základen informace o EU a její přínose pro občany partnerských obcí. Zařazení přednášky hned na úvod byl významným krokem k poukázání na jednu z nosných témat realizace projektu. Poznávání EU bylo klíčové k nabuzení účastníků pro rozvoj Evropského občanství. Přednášku vedl odborník z oblasti EU. Po přednášce následovalo vystoupení dětí z partnerských obcí s kulturním programem. Děti z každé partnerské obce se představili kulturním pásmem, zpěvem a scénkami. Svou snahou potěšili přítomných diváků a sklidily obrovský potlesk. Večer patřil seznamování se účastníků navzájem během diskotéky a ochutnávky místních vín.

Den 13/09/2014 byl věnován spájení občanů partnerských obcí. Sobotní den byl rozdělen do dvou bloků. První začal dopoledne otevřením Evropského infostánku. Jednalo se o prostor, kde byly během celé akce dostupné materiály o EU. Každý z přítomných účastníků i návštěvníků měl možnost si vzít propagační materiály a poznat EU a její politiky. V rámci prvního bloku probíhaly i sportovní aktivity, soutěže, workshopy a jednání. Připomenutí si Evropského roku 2011 sloužilo dobrovolné darování krve, představení práce Červeného kříže a také aktivity věnované zdravému životu. Několik účastníků dobrovolně darovalo krev, jiní si zase dali změřit tlak a cholesterol. Představení práce Červeného kříže bylo inspirativní pro budoucí dobrovolníky. Současně probíhaly i sportovní aktivity. Pro sportuchtivé účastníky byly připraveny minifotbal, zumba, Chi-toning a různé sportovně-zábavné soutěže pro děti, včetně dětského koutku. Zde se přítomní účastníci uvolnili a vzájemně poznávali. Součástí aktivit byl i Eurokvíz pro malé i velké, kde si každý mohl ověřit své znalosti o EU. O kvíz byl velký zájem a jeho výsledky byly překvapivé z pozitivního hlediska. Je zřejmé, že přednáška „Co víš o EU“ z předešlého dne zanechala v účastnících dostatek informací. Krátce odpoledne zasedli za jeden jednací stůl představitelé partnerských obcí a za druhý jejich občané. Představitelé obcí jednali na téma budoucí spolupráce a využívání evropských finančních zdrojů pro rozvoj partnerství. Občané debatovali na téma vytvoření Výboru občanů partnerských obcí, který by se angažoval např. při organizování společných akcí mezi občany a sdruženími z partnerských obcí, který by poskytoval výměnu zkušeností a vzájemnou pomoc. Výsledky obou jednání byly zaznamenány do zápisu a zároveň se vytvořil akční plán tvorby Výboru občanů. Současně s jednáními byla otevřena Výstava fotografií, obrazů, ručních prací. Po ní následoval kulturní blok programu. V rámci něj se představili soubory z partnerských obcí, z domácí obce a jejího okolí. Každý se představil svými tradicemi, zvyky i zábavnými prvky. Kulturu provázela ochutnávka místních vín a po vystoupení ch následovala taneční zábava. Kulturní část programu přinesla novou dimenzi do vzájemných vztahů mezi obyvateli.

Den 14/09/2014 byl věnován odpočinku a spojování se v rámci EU. Dopolední program začal slavnostní bohoslužbou v kostele sv. Jiljí. Po ní se zahraniční návštěvníci vydali na krátký výlet do nedalekých Valtic, kde si prohlédli zámek původně patřící Lichtensteinům a jeho okolí. Celé odpoledne patřilo vzájemnému spojování se. Aktivita pexeso partnerství spojila děti z partnerských obcí. Společně vyráběli pexeso s obrázky a slovy typickými pro jejich obce a krajiny. Toto pexeso se stalo symbolickým spojením partnerských obcí. Jelikož téma EU byla jednou z nosných témat, věnovali se jí účastníci i v neděli. V rámci volné diskuse občané debatovali o aktuálních Evropských tématech, jako např. zahraniční politika vůči Rusku, volby do EP, evropské finanční zdroje pro země střední Evropy apod. Po diskusi se domácí rozloučili s hosty a popřáli jim šťastnou cestu domů. Akce byla ukončena podle plánu v 16:30.

Projekt EU

Obec Bulhary
Bulhary 88, 691 89

Telefon: 519 340 722
E-mail: podatelna@bulhary.cz
Datová schránka: ifmbmje

Úřední hodiny:
PO, ST 8,00 - 11,30 / 12,30 - 17,00
ÚT, ČT 8,00 - 10,00

Číslo účtu: 223827750/0300

Najdete nás na 
Facebooku
/Bulhary

Informace
Kraj
Jihomoravský
Okres
Břeclav
Výměra
15,16 km2
Obyvatelstvo (2020)
747
Nadmořská výška
170 m n.m.
PSČ
691 89
První zmínka
1244
Souřadnice
48°49′53″ s.š.
16°44′55″ v.d.