Obec Bulhary
Dnes je úterý 20. dubna 2021 a svátek má Marcela
Hlavní stránka > Obec Bulhary > Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr v obci Bulhary je zařízení, které slouží občanům obce pro sběr a krátkodobé ukládání vybraných druhů odpadů kategorie O (ostatní) a N (nebezpečné). Materiály schopné recyklace jsou předávány k druhotnému využití oprávněným osobám, ostatní jsou likvidovány v souladu s platnou legislativou. Část materiálu je recyklována přímo na místě.
Seznam přijímaných odpadů je vyvěšen na viditelném místě u vstupu do sběrného dvora.

Druh odpadu:
Nechlorované minerální, převodové, motorové oleje a mazací oleje
Plastový obal
Dřevěný obal
Kompozitní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Filtrační materiály, upotřebená čist. tkanina
Pneumatika – osobní automobily
Olovněný akumulátor, nikl-kadmiový akumulátor
Alkalické baterie, jiné baterie a akumulátory
Beton, cihly, keramika
Sklo
Plasty
Železo nebo ocel
Fotochemikálie
Zářivka
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovod
Jiná nepoužitá léčiva
Baterie a akumulátory zařazené
Vyřazené elektrické a elektrotechnické zařízení
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad
Objemný odpad
Papírový nebo lepenkový obal
Kovový obal
Měď, bronz mosaz
Hliník
Olovo
Zinek
Cín
Papír nebo lepenka
Oděvy
Textilní materiál
Kovy

Provozní doba:
Letní období: Středa 15.00 - 18.00
Zimní období: Středa 14.00 - 17.00
Dále každou sudou sobotu 9.00 – 11.00

Dovážení odpadů mimo provozní dobu je zakázáno.

Fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Bulhary, které uhradily místní poplatek za odpad, mohou ve sběrném dvoře ukládat odpad bezúplatně, dle pokynů obsluhy sběrného dvora.