Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3) vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Podání je možno doručit v listinné podobě poštou a osobně na podatelnu nebo v digitální podobě datovou schránkou, e-mailem na elektronickou adresu podatelny nebo na technickém nosiči dat.

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Obecní úřad Bulhary
Bulhary 88
691 89

Úřední hodiny podatelny:
Pondělí, středa 8,00 – 11,30 12,00 – 17,00
Úterý, čtvrtek 8,00 – 10,00

V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument se dále nezpracovává.

Elektronická adresa podatelny: podatelna@bulhary.cz
Elektronická adresa podatelny je jediná adresa, na kterou je možno zasílat podání e-mailem.
Všechny ostatní e-mailové adresy zřízené úřadem slouží pouze pro běžnou e-mailovou komunikaci.

Identifikátor datové schránky: ifmbmje
Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:

  • prostřednictvím informačního systému datových schránek – maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
  • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny – maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB,
  • na přenosném technickém nosiči – maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB.

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:

  1. Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash.
  2. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Přijímané formáty datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: PDF, TXT, RTF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, ODT, ODP, PPT, ZFO, PNG, TIF, JPG. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Nebude-li možné určit odesílatele nebo nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, dokument se dále nezpracovává.

Obec Bulhary
Bulhary 88, 691 89

Telefon: 519 340 722
E-mail: podatelna@bulhary.cz
Datová schránka: ifmbmje

Úřední hodiny:
PO, ST 8,00 - 11,30 / 12,30 - 17,00
ÚT, ČT 8,00 - 10,00

Číslo účtu: 223827750/0300

Najdete nás na 
Facebooku
/Bulhary

Informace
Kraj
Jihomoravský
Okres
Břeclav
Výměra
15,16 km2
Obyvatelstvo (2020)
747
Nadmořská výška
170 m n.m.
PSČ
691 89
První zmínka
1244
Souřadnice
48°49′53″ s.š.
16°44′55″ v.d.