Informace pro občany s evidovanou adresou trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny – Bulhary č.p. 88, 691 89

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na podatelně Obecního úřadu Bulhary. Nejedná se v žádném případě o dopisy a zásilky, ale pouze o oznámení o uložení zásilky a výzvy, že si lze zásilku uloženou na ukládací poště Bulhary č.p. 262 nebo přímo u správního orgánu (u konkrétního odboru) vyzvednout. Informace o jednotlivých oznámeních a výzvách, je k dispozici na podatelně Obecního úřadu Bulhary. Vlastní zásilky budou uloženy po stanovenou dobu na ukládací poště Bulhary 262, kde si je příjemce s platným průkazem totožnosti může vyzvednout. Vyzvednout si zásilku může přímo na poště i bez toho, aby si na podatelně vyzvedával oznámení o uložení zásilky, nebo výzvu s poučením.

Poučení o uložení zásilky pro občany s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny

Zásilku odeslanou Obecním úřadem Bulhary lze pro adresáta uložit u správního orgánu. Oznámení o uložení zásilky a výzva s poučením je uložena na podatelně Obecního úřadu Bulhary, a lze ji vyzvednout v úředních hodinách po celou dobu platnosti výzvy. Pokud je zásilka doručována prostřednictvím České pošty, je pro adresáta uložena na České poště, s.p., v Bulharech č.p. 262.

Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode do dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Obec Bulhary
Bulhary 88, 691 89

Telefon: 519 340 722
E-mail: podatelna@bulhary.cz
Datová schránka: ifmbmje

Úřední hodiny:
PO, ST 8,00 - 11,30 / 12,30 - 17,00
ÚT, ČT 8,00 - 10,00

Číslo účtu: 223827750/0300

Najdete nás na 
Facebooku
/Bulhary

Informace
Kraj
Jihomoravský
Okres
Břeclav
Výměra
15,16 km2
Obyvatelstvo (2020)
747
Nadmořská výška
170 m n.m.
PSČ
691 89
První zmínka
1244
Souřadnice
48°49′53″ s.š.
16°44′55″ v.d.